Overslaan en naar de inhoud gaan

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

Slijterij Van Genderen & Van Genderen Wijnen & Gedistilleerd zijn handelsnamen van GFI Wijnen & Gedistilleerd B.V. een gevestigd aan de Voorstraat 31, te 3201BA Spijkenisse. 

Artikel 2. Persoonsgegevens

Slijterij Van Genderen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en de rechtmatige grondslag 

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van de overeenkomst

Wij hebben de gegevens benoemd in artikel 2 nodig zodat we uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk kunnen laten verlopen. Hiervoor dient Slijterij Van Genderen boven staande gegevens op te vragen, voor onder andere: het afhandelen van de bestelling en het informeren van de betrokkene partijen. 

Het versturen van nieuwsbrieven

Slijterij Van Genderen stuurt via e-mail nieuwsbrieven toe. Hiervoor wordt uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzameld. U kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief via onze website of via het aanmeldformulier tijdens diverse acties. U kunt uzelf op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Slijterij Van Genderen verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief.

Artikel 4. Bewaartermijn 

Slijterij Van Genderen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Het uitvoeren van de overeenkomst:

Bewaartermijn: 7 jaar

Bij elke overeenkomst wordt de reeds gevraagde data bewaard. Dit in verband met de wetgeving vanuit de Belastingdienst. Voor deze controles is het noodzakelijk om deze gegevens ook na de overeenkomst nog te bewaren. 

Het versturen van de nieuwsbrief: 

Bewaartermijn: 5 jaar

U kunt uzelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op ‘afmelden’ te klikken rechtsonder in de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar nieuwsbrief@slijterijvangenderen.nl

Artikel 5. Delen met derden

Slijterij Van Genderen verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Slijterij Van Genderen blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Artikel 6. Beveiliging

Slijterij Van Genderen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Slijterij Van Genderen, via winkel@slijterijvangenderen.nl. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij Slijterij Van Genderen te maken. Het is belangrijk dat u uzelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan niet worden ingetrokken wanneer deze op basis van een wettelijke grondslag verwerkt zijn. 

Artikel 8. Nieuwsbrief

U kunt uzelf aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, aanbiedingen, evenementen, recepten en andere acties. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals wijnsmaak. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meldt u dan af door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@slijterijvangenderen.nl of klik helemaal onderaan in de nieuwsbrief op ‘afmelden’.

Artikel 9. Cookies/Google Analytics

Wijnkring verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt. Het delen van informatie is uitgezet en we hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierdoor voldoen we aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen

Slijterij Van Genderen kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.